Abraham je skupno ime za skupino ne-fizičnih bitij, ki preko Esther in Jerry Hicks odgovarjajo na najrazličnejša vprašanja o življenju. Učijo nas, da obstajajo Univerzalni zakoni, ki vplivajo na vse, kar je fizičnega in nefizičnega v Vesolju. Ti zakoni so absolutni, večni in vseprisotni. Če se jih polno zavedamo, lahko z njimi premišljeno ustvarjamo takšno življenje, kakršnega si želimo.


Zakon privlačnosti        Zakon ustvarjanja        Umetnost dopuščanja


Esther in Jerry Hicks
Esther in Jerry Hicks
Zakon privlačnosti
Enako privlači enako.
Zakon ustvarjanjaDobimo tisto, kar verjamemo in čemur posvečamo svojo pozornost.
Umetnost dopuščanjaBodimo to, kar smo in vsem drugim dopustimo, da so, kar so.


Pozornost, ki jo namenjamo različnim stvarem, misli, ki se ob tem sprožijo in Zakon privlačnosti, ki se nanje odzove, predstavljajo mehanizem, s katerim ustvarjamo.


Zakon privlačnosti je najmočnejši zakon v vesolju, zato je zelo pomembno, da ga pravilno razumemo. Omogoča nam, da si lahko ustvarimo izkušnjo, ki jo želimo; zaradi njega je življenje takšno , kot je. Odziva se na naše misli - v življenje privabljamo tisto, o čemer razmišljamo.


Vsakič, ko mislimo na nekaj, kar si želimo, to privabljamo v svoje življenje. Zakon privlačnosti deluje tudi takrat, ko mislimo o nečem, kar si ne želimo - takrat ustvarjamo nekaj nezaželenega. Zelo težko nam je verjeti, da tudi svoje negativne izkušnje ustvarjamo sami. Kadar doživimo nekaj, česar si nismo želeli, raje verjamemo, da Zakon privlačnosti ne deluje. Abraham  pa pravijo, da smo neželeno izkušnjo doživeli, ker se nismo zavedali, kaj po Zakonu privlačnosti privlačimo v svoje življenje. Preprosto nismo razumeli pravil igre.

Esther in Jerry Hicks: Zakon Privlačnosti

Pozornost, ki jo namenjamo različnim stvarem, misli, ki se ob tem sprožijo in Zakon privlačnosti, ki se nanje odzove, predstavljajo mehanizem, s katerim ustvarjamo.


Naše misli imajo magnetno moč in izjemno pomembno je, da se tega zavedamo. To pa ne pomeni, da je potrebno nadzorovati vse naše misli. Kaj takega preprosto ni mogoče, ker jih je enostavno preveč. Namesto, da poskušamo nadzirati svoje misli, Abraham svetujejo, da smo pozorni na svoje občutke.


Obstajata le dve vrsti občutkov: tista, ob katerih se počutimo dobro in tista, ob katerih se počutimo slabo. Čustva so najzanesljivejši pokazatelj tega, kaj v določenem trenutku ustvarjamo. Kadar misli posvečamo zaželenemu, so naši občutki pozitivni. Ko misli posvečamo neželenemu, so naši občutki negativni. Če smo pozorni na svoje občutke, lahko že na zelo subtilnih ravneh zaznavamo, kdaj se osredotočamo na nekaj, česar si ne želimo; neprijeten občutek je svarilo, da pravkar razmišljamo o nečem, česar si ne želimo in vzpodbuda, da  misli preusmerimo na nekaj, kar si želimo.

 

Abraham pravijo, da zaradi Zakona privlačnosti ne obstaja nič, kar ne moremo postati, narediti ali imeti. Če vemo, kaj hočemo in se znamo na to osredotočiti, bomo takšno izkušnjo tudi ustvarili. Predmet svoje želje lahko k sebi pritegnemo že s svojo osredotočeno pozornostjo. Ko bomo o želji razmišljali dovolj dolgo, da bomo ob tem lahko razvili občutke, ki bi jih imeli, ko bi bila želja izpolnjena, bomo zaželjeno kot magnet pritegnili v svoje življenje. Tako deluje Zakon privlačnosti.


Vedeti moramo, česa si želimo in verjeti, da nam je dosegljivo.Esther in Jerry Hicks: Osupljiva moč čustev

Ob Zakonu privlačnosti nas Abraham opozarjajo tudi na Zakon ustvarjanja.

Zaradi Zakona privlačnosti vedno dobimo tisto, kar se ujema z vibracijo naših misli, če si tisto, o čemer razmišljamo, želimo ali ne. Zakon ustvarjanja pa nam omogoča, da lahko Zakon privlačnosti izkoristimo tako, da v življenje pritegnemo le tisto, za kar se sami odločimo. Tu je ključnega pomena naša naravnanost do tega, kar si želimo.

Če se ustvarjanja lotevamo s trdnim prepričanjem, da bomo tisto, kar želimo, zaradi Zakona privlačnosti zagotovo dobili, potem to tudi dobimo.Da bi nam Zakon ustvarjanja lahko dal rezultat, ki ga želimo, moramo pravzaprav izpolniti dva pogoja: vedeti moramo, česa si želimo in verjeti, da to lahko dobimo.

Zakon privlačnosti in Zakon ustvarjanja se na naše misli odzoveta tudi takrat, ko verjamemo, da ne moremo postati, imeti ali delati, kar želimo. Prineseta nam izkušnjo, v kateri se doživimo kot nekdo, ki ne more biti, imeti ali delati, kar želi.


Abraham pravijo, da se večina ljudi ne zaveda moči svojih misli. Zato se bolj kot na misli zanašamo na moč svojih dejanj. Dejanja, pravijo, so pomemben element ustvarjanja v fizičnem svetu, vendar še zdaleč ne tako, kot so pomembne naše misli. Če se v mislih v naprej naravnamo na pozitiven rezultat, zanj rabimo veliko manj akcije. Tista, ki pa je potrebna, pa nam je veliko bolj v veselje.


Tretji zakon, ki ga Abraham omenjajo, je Umetnost dopuščanja.


Umetnost dopuščanja Abraham razlagajo takole: "Tisto, kar Umetnost dopuščanja pravzaprav pomeni, je: Jaz sem, kar sem in to me radosti in tašen sem srečen. In ti si, kar si in čeprav si morda drugačen od mene, je tudi to dobro... Zaradi Umetnosti dopuščanja razumem, da v ta fizični svet nisem prišel zato, da bi vse ostale prepričal, da sledijo "resnici", ki se meni zdi prava. Sem nisem prišel, da bi spodbujal enoličnost, saj sem dovolj moder, da razumem, da enoličnost ne vzpodbuja ustvarjalnosti - spodbuja jo  raznolikost."


Umetnost dopučanja nas osvabaja občutka ogroženosti in potrebe po tem, da bi obsojali in poskušali spremeniti vse, kar ni v skladu z našim razumevanjem sveta. To je edini zanesljivi način, s katerim lahko v vsaki situaciji vzdržujemo svoje pozitivne misli in občutke, ki nam zaradi Zakona privlačnosti v življenje prinesejo še več pozitivnega.

 

Esther in Jerry Hicks: Denar in Zakon privlačnosti


Za proces zavestnega ustvarjanja je pomemben še četrti element, to je Segmentno ustvarjanje.

S tem elementom Abraham opozarjajo na to, da je zelo pomembno, da smo pri usmerjanju naših misli zelo konkretni in da to počnemo sproti, čimvečkrat tekom dneva. Če se, na primer, odpravljamo na pot, je pomembno, da si v naprej zamislimo, da bo pot varna in promet tekoč; ko zazvoni telefon, je koristno, da od klica v naprej pričakujemo nekaj pozitivnega; ko se odpravljamo na delo, si v naprej predstavljamo rezultate, ki jih bomo z današnjim delom dosegli, itd.

Naš dan je razdeljen na veliko takšnih segmentov in pomembno je, da prepoznamo, kdaj se premikamo iz enega v drugega. Ko spoznamo, da se premikamo v nov segment, Abraham svetujejo, da se za trenutek ustavimo in se na glas ali v mislih odločimo, kaj od tega segmenta pričakujemo. Zaradi Zakona privlačnosti bomo začeli privabljati okoliščine, dogodke ali celo dejanja drugih, ki se bodo vklopila v naš namen. S tem, ko sproti določamo, kakšen je v posameznem segmentu naš glavni namen, se izognemo zmedi zaradi vpliva drugih, ali vpliva naših lastnih manj premišljenih miselnih navad.

Abrahamovi nauki nam sporočajo, da smo bitja, ki ustvarjamo lastna življenja. Imamo neomejeno moč in svobodo. Sami si povzročimo vse, kar doživimo, tudi tisto, kar zavestno nismo izbrali. Ustvarjamo s svojimi mislimi. Smer, v katero nas naše misli peljejo, nam sporočajo naša čustva. Zato je pomembno, da smo nanje ves čas pozorni. Kadar smo v situaciji, ki si je ne želimo, moramo najti način, s katerim bomo svoje občutke postopoma izboljšali in se tako uskladili s tistim, kar si v resnici želimo. Abraham nam v pomoč ponujajo  22. preizkušenih postopkov, s katerimi lahko izboljšamo naše čustveno stanje ali, kot sami pravijo, našo točko privlačnosti.
 


Zakon privlačnosti je v zadnjem času tema, o kateri je napisano na kupe knjig, posnetih veliko DVD-jev in filmov ter na voljo veliko različnih razlag in pristopov. Med njimi je zelo malo takšnih, ki bi o Zakonu privlačnosti in ostalih Univerzalnih zakonih govorili s takšno jasnostjo in  modrostjo, na tako enostaven in osvobajajoč način hkrati. Priporočam vam, da preberete vse, kar vam je o Abrahamovih naukih dostopno. V njih ne boste našli le opisa najpomembnejših Univerzalnih  zakonov, temveč tudi razumljivo razlago mehanizma ustvarjanja. Svetujem pa vam, da berete zelo pozorno. Če jih preberete površno, brez notranjega razumevanja, se vam lahko zgodi, da bi se preveč naslonili samo na misli in pričakovanja, zanemarili pa delovanje, ki je prav tako pomembna faza v procesu ustvarjanja. Izkušnje so mi pokazale, da do pričakovanih rezultatov lahko pridete le, če upoštevate vse faze v procesu ustvarjanja. 
 

Abrahamove nauke lahko spoznavate v knjigah Esther in Jerry Hicks ali na njuni spletni strani

External link opens in new tab or windowwww.abraham-hicks.com.


Esther in Jerry Hicks imata doslej v slovenščino prevedenih pet knjig:

  • Zakon Privlačnosti - Osnove Abrahamovega nauka;
  • Prosite, dano vam je - Naučite se uresničiti svoje želje;
  • Osupljiva moč Čustev - Naj vas vodijo občutki;
  • Denar in Zakon privlačnosti - Naučite se privlačiti bogastvo, zdravje in srečo;
  • Vrtinec - Kjer Zakon privlačnosti združuje vse sodelujoče odnose.

Vse so izšle pri založbi Ara. 


Vas zanima metoda EFT? Kliknite tu