DJOTIŠ ANALIZA PETRA PREVCA


Za Petra Prevca bi sezona 2014/15 lahko pomenila največji psihološki preobrat doslej v njegovem življenju.

V zadnjih dveh letih se je iz skoraj neznanega športnika bliskovito izstrelil v sam svetovni vrh. Mamljivost uspeha in občutek rasti sta mu dajala  energijo, da je lahko zdržal velike fizične in psihične napore. S pomočjo Djotiša lahko rečem, da je bil v minulih sezonah njegov največji športni motiv, da izkoristi svoje rezerve in si dokaže,  da zmore še več in še boljše.

Od sezone 2014/15 dalje pa bo drugače. V jeziku Djotiša bi spremembo opisali kot začetek aktivne Saturnove periode v Kozorogu v enajsti hiši ambicij, ki je zamenjala aktivno periodo Jupitra, vladarja prve hiše v Devici v sedmi hiši skupaj z Merkurjem in Soncem. V nasprotju s prejšnjimi tremi sezonami  na začetku letošnje že stoji prav na vrhu. Zato bo prostora za rast ostalo malo, glavni izziv se bo obdržati zgoraj. Za ta izziv bo Petru življenje v prihodnjih letih zelo naklonjeno. Računa lahko na najboljšo možno strokovno ekipo, zelo dobro organiziran in učinkovit trening, na podporo svojega tima, sponzorjev in javnosti ter na svojo odlično fizično in tehnično pripravljenost, ki bo rezultat resnega in trdega dela.

Psihično pa bi lahko bile naslednje sezone za Petra svojevrsten izziv. Prinesle mu bodo neke vrste streznitev – dokončno spoznanje, da vrhunski šport ni predstava, ampak stil življenja, da naporni treningi, stalna potovanja in obveznosti do javnosti niso sezonske narave, pač pa stalnica njegovega življenja. Kako bi to lahko vplivalo nanj, nam razkrije pogled v karto. Z letošnjim letom se mu je izteklo šestnajst let dolgo obdobje, ki je v temeljih oblikovalo njegovo življenjsko pot. Peter je že v otroštvu, po šestem letu starosti, začel sprejemati predstavo o svojem življenju, ki ji je sledil vse do letos. Nanjo so imeli velik vpliv njegova družina in ljudje, ki jih je doživljal kot prijatelje, vzornike in avtoritete.  Je optimistično naravnan, zelo prijateljski, prilagodljiv, potrebuje ljudi okoli sebe, je podjeten, ima vodstvene lastnosti in dober občutek za prave priložnosti. Zanima ga veliko stvari, a hkrati zna oceniti, v čem bi bil najboljši in to potem tudi počne.  Morda bi včasih kaj  lahko jemal preveč zlahka, a ima ob tem v sebi visoko razvit čut dolžnosti; sposoben je resnega in razmišljujočega pristopa ter velikih naporov, ko gre za njegove ambicije. Kljub prirojenemu optimizmu in prijaznosti deluje za svoja leta zrelo in odgovorno. Njegov nekoliko bolj zadržan, resnoben, odgovoren, včasih tudi plah vtis bi lahko izhajal iz okoliščin, ki jih je doživljal med leti 2000 do 2003. Všeč mu je občutek neobremenjenosti in svobode, zato se raje prepusti toku, kot da bi načrtoval rezultate in si postavljal merljive cilje.  Zanj je zelo pomembno,  da ga tisto kar počne veseli, da ob tem napreduje  in je uspešen. Brez tega bi lahko hitro izgubil motiv in si želel početi kaj drugega.  Peter potrebuje spremembe in novosti, ker težko ostaja samo pri eni stvari, sploh če jo je že osvojil.

Od letošnjega leta dalje bi se v danih okoliščinah lahko počutil vedno bolj razdvojenega. Podpora, ki jo bo deležen z vseh strani, bo v njem še poglobila že tako močan občutek odgovornosti in dolžnosti, da v zahvalo naredi, kar se od njega pričakuje. Po drugi strani pa bi se lahko vedno bolj čutil ujetega v načinu življenja, ki ni po njegovem okusu, ker ga preveč omejuje in utesnjuje. Na to psihološko spremembo bi bilo pri Petru od letošnjega leta dalje potrebno računati. Podobne situacije bo doživljal drugače kot prej, zato se bo nanje začel tudi drugače odzivati. Čeprav bo deloval zelo odgovorno, bi ga prevelika obremenitev, ki bi šla na račun vsega, kar ga v življenju še veseli, lahko izčrpala in mu vzela voljo in veselje do skokov. Nanazadnje je Peter še zelo mlad fant, ki si komaj gradi svoje življenje. Na to bodo morali biti še zlasti pozorni njegovi bližnji (starši, trenerji). Ob psihični preobremenitvi in zasičenosti bi se znaki izgorelosti lahko pokazali že v sezoni 2015/16 .


Mateja Kunc, univ.dipl.ekon, učiteljica djotiša in svetovalka ter motivacijska terapevtka
Ljubljana, oktober 2014