DJOTIŠ ANALIZA ZA PETRA PREVCA IN NATALIJO VERBOTEN