Karmična diagnostika je metoda zdravljenja z energijo.


Temelji na ozaveščanju travmatičnih doživetij, ki so vtisnjena v človekovem biopolju. V Karmični diagnostiki je biopolje informacijsko-energijska struktura, ki prežema vse, kar obstaja, je in bo obstajalo. Tisti, ki ima vstop v biopolje, ima dostop do vseh informacij. 

Karmična diagnostika človekovo življenje gleda skozi karmo ali zakon vzroka in posledice. Karma zagotavlja objektiven in pravičen sistem samoregulacije biopolja. To pomeni, da se vsako delovanje človeka, dobro ali slabo, vrača nazaj k človeku skozi enotno informacijsko-energijsko polje vesolja. Dobri postopki se nagradijo, slabi, ki so škodljivi za celoto, se kaznujejo.

Marjan OgorevcMarjan Ogorevc

 

Po Karmični diagnostiki si karmo ustvarjamo s svojimi mislimi, željami in postopki.


Marjan Ogorevc v knjigi »Samozdravljenje s karmično diagnostiko« pravi, da si človek v največji meri gradi usodo s svojimi mislimi. Ta proces se s fizično smrtjo ne prekine in se nadaljuje tudi v času med posameznimi inkarnacijami. Po vrnitvi v novo življenje s sabo prinesemo vse prejšnje misli, ki so se v času med bivanjem v drugem svetu delno pretvorile v naša nagnjenja in sposobnosti. Zato naj bi tisto, o čemer razmišljamo v tem življenju, v naslednjem tudi postali.

 

Tudi naše želje naj bi, podobno kot misli, oblikovale našo usodo. Vplivale naj bi na naše okolje in se prenašale na druge ljudi. Človek se rodi v okolje, ki ustreza njegovim željam iz preteklega življenja.  Zato Karmična diagnostika opozarja, da je potrebno biti razumen v željah po materialnih dobrinah, saj bi nas pretirane želje lahko ovirale pri našem razvoju. Želje pa nas karmično povezujejo tudi z drugimi. Dovolj je že, da je v nas želja, da bi nekomu škodovali. Kljub temu, da tega nismo storili, smo po Karmični diagnostiki odgovorni, ker smo z zlonamerno željo nezavedno spodbudili nekoga drugega k slabemu dejanju, s tem pa škodovali biopolju celote. Ker smo s svojo željo na energijskem nivoju škodovali biopolju in pripomogli k slabemu dejanju, nas karmične posledice zadenejo enako, kot da bi dejanje storili.

 

Tretji način, s katerim po Karmični diagnostiki povzročamo svojo karmo, pa so naša dejanja. Če smo s svojimi dejanji povzročili trpljenje drugih, škodovali naravi ali Vesolju, bomo sami deležni enakega trpljenja. Če pa smo delovali tako, da smo prispevali k blagostanju in radosti v svojem okolju, se bo to odražalo v boljših pogojih našega bivanja v naslednjem življenju.

Marjan Ogorevc: Samozdravljenje s karmično diagnostiko
 

Karmična diagnostika je namenjena zdravljenju.


Izhaja iz predpostavke, da pretirana navezanost povzroča odvisnost, ki privede do notranje agresije, ta pa do poškodbe naših energijskih struktur in do bolezni.

Odvisnosti deli v dve veliki skupini: odvisnosti od medčloveških odnosov (odvisnost od ljubezni drugih, mnenja drugih, priznanj....) in odvisnosti od zunanjih dokazov naše moči (status, kariera, uspeh...).

 

Karmična diagnostika uči, da se energija naših misli, želja in dejanj vtisne v naše biopolje, zato je v biopolju zapisane vse o nas, našem značaju, usodi in boleznih od časa naše prve inkarnacije do danes. To terapevtu karmične diagnostike omogoča, da diagnosticira vzroke težav. Z njihovim razreševanjem spreminja energijske strukture, še preden bi poškodovane strukture povzročile bolezen pri nas ali naših potomcih.


Marjan Ogorevc pravi, da s karmično diagnostiko ugotavljamo vzroke težav, ki izhajajo iz življenja naših prednikov, naših predhodnih življenj, vsega, kar se je dogajalo v času bivanja v maternici in kar smo doživeli v teku tega življenja. Tudi vsaka pozabljena jeza, zamera , užaljenost, neizpolnjeno pričakovanje in nasploh vse, kar nas je prizadelo, je še nekje v naši notranjosti in grozi, da bo ponovno prišlo na površje, če prizadetosti ne bomo ozavestili in očistili.

 

Karmična diagnostika s svojim delovanjem ne uravnava naših energijskih pretokov, ampak na energijsko strukturo deluje posredno s tem, da vzroke za našo težavo odkriva in razrešuje na informacijski ravni. Odkriva obstoj škodljivih programov v naši podzavesti. Programe smo zavestno ali nehote ustvarili sami s svojim nepravilnim delovanjem v mislih , besedah ali z dejanji. lahko pa smo jih nasledili od okolja, zlasti od svojih prednikov.Ti programi škodujejo nam samim ali našim potomcem.

 

Marjan Ogorevc: Karmična diagnostika


Marjan Ogorevc pravi, da so najpogostejši notranji vzroki za nastanek škodljivih programov: jeza, zamera, obsojanje, obrekovanje, odrekanje ljubezni, prizadetost in užaljenost, travme in slabe izkušnje, zavestno negativno programiranje, energijski "vampirizem", povezovanje polj živih in mrtvih, samomor in splav.

Kot zunanje vzroke pa navaja programe iz preteklih življenj, programe naših prednikov, programe v času nosečnosti, programe družbe in socialne skupine, programe vzornikov, programe duhovnih učiteljev in gurujev, programe voditeljev in direktorjev ter škodljivo hrano in pijačo.


Zelo nevarne so naše podzavestne odvisnosti ali vzorci.


Vsaka naša podzavestna odvisnost lahko sproži podzavestno agresijo zaradi strahu, da bomo izgubili tisto, na kar smo podzavestno navezani. Najpogostejše podzavestne odvisnosti po Marjanu Ogorevcu so:"Biti najboljši in biti uspešen",  "Jaz imam prav in se ne motim,"  "Idealiziranje vsega, kar nas obkroža," "Idealiziranje partneja," "Potreba po zunanji potrditvi," "Čezmerna potreba po materialnih dobrinah," "Odvisnost od spolnosti," "Odvisnost od otrok," "Odvisnost od sposobnosti," "Odvisnost od duhovnosti in vere," "Odvisnost od učitelja, skupine ali sekte," "Življenje v preteklosti," "Živeti za prihodnost" in "Biti popoln."

 

Marjan Ogorevc za razreševanje škodljivih programov ponuja postopek, ki ga imenuje Proces Transformacije.


Proces transformacije


1.korak

V srcu se z ljubeznijo odpremo za tisto, kar nameravamo storiti, bodisi ga gre za prošnjo, kesanje, odpuščanje, sproščanje travmatične izkušnje,....

 

2.korak

Potiho ali naglas izrečemo besede:

S prošnjo ali molitvijo se obračam na Boga (Vesolje, Enost, Silo narave...), da vase sprejmem toliko ljubezni, energije, moči, modrosti,...,

da zmorem:

 • Pokesati se za določeno slabo dejanje;
 • Odpustiti nekomu, ki me je prizadel;
 • Odpustiti sebi,  ker sem se jezil;
 • Sprostiti posledice travmatične izkušnje;
 • Odpustiti sebi, ker sem obsojal;
 • Odpustiti sebi, čeprav sem ravnal tako,  kot sem takrat najbolje znal;
 • Da se moja jeza, zamera, obsojanje do osebe ali situacije spremeni;
 • Brezpogojno ljubezen in sprejemanje druge osebe, situacije, sebe...,

 

3.korak

da se:

 • moje nesprejemanje svoje moči spremeni v sprejemanje moči;
 • moj strah odpreti se Bogu, spremeni v sprejemanje Boga;
 • moj strah pred tem, da sem moški, spremeni v sprejemanje sebe kot moškega;
 • moj strah pred tem, da sem ženska, spremeni v sprejemanje sebe kot ženske;
 • moja podzavestne agresija in nesprejemanje moških spremeni v sprejemanje moških in moškega načina delovanja.

 

4.korak

V nadaljevanju samo vzdržujemo stik z Virom, Vesoljem, Bogom, Enostjo,... in se prepustimo ozaveščanju posameznih dogodkov z osebo ali situacijo, za katero delamo.


Običajno se začuti pretok energije, lahko tudi kot mravljinčenje, bolečina ali napetost  na posameznih delih telesa, težko dihanje in podobno.


Karmična diagnostika daje velik prispevek k vsem ostalim metodam samopomoči in duhovne rasti, saj razkriva, da naše misli, čustva in dejanja neposredno vplivajo tudi na naše informacijsko energijske strukture.


Pri tej metodi je pomembno, da nas njen okultni pristop ne oddalji od bistva našega problema. Včasih nam je lažje in predvsem bolj vznemirljivo odkrivati naša prejšnja življenja in povezave, ki smo jih takrat imeli z našimi najbližjimi, kot pa prevzemati odgovornost zase, za svoja dejanja, tukaj in zdaj. Smisel Karmične diagnostike ni vračanje v pretekla življenja, temveč da informacije, pridobljene z biopolja, uporabimo za razrešitev naše sedanje težave.


Karmična diagnostika uvaja precej novih pogledov na delovanje Vesolja, ki do sedaj naši kulturi niso bili poznani. Izrazi, ki jih uporablja, lahko delujejo skrivnostno, tako kot tudi procesi, ki jih ponuja. Zato imajo tisti, ki se šele spoznavajo s to metodo, včasih nekaj težav s praktično uporabo oziroma izvajanjem Procesa transformacije. Čeprav je postopek v resnici zelo enostaven, priporočam, da ga v takšnih primerih na začetku nekajkrat izpeljete ob pomoči terapevta karmične diagnostike.


Avtor in utemeljitelj karmične diagnostike je ruski zdravilec Sergej Nikolajevič Lazarev. V Sloveniji to metodo razvija in izvaja Marjan Ogorevc. Več o metodi si lahko preberete v njegovih knjigah: Karmična diagnostika in varen vstop v človekovo biopolje, Brežice, 2003, samozaložba ter Samozdravljenje s karmično diagnostiko, Brežice, 2007, samozaložba.


Vas zanima metoda PEAT, Živorada M.Slavinskega? Preberite si tu

Na vrh strani