Program IzaQ Poslovni je primeren tako za vodstveno strukturo kot za ostale zaposlene v podjetju. Razvili smo pristop, ki udeležencem pomaga, da znajo premagati svoje strahove, zaupajo vase in v svoje sposobnosti,  imajo vizijo in nadzor nad svojim življenjem in se počutijo dobro.
Zadovoljni in samozavestni ljudje so tudi na delovnem mestu vedno med najbolj učinkovitimi. Zato se splača investirati v osebno zadovoljstvo sodelavcev in zaposlenih.

 

Nezadovoljstvo pri zaposlenih skoraj vedno izvira iz prepričanja, da so za njihove neuspehe krive zunanje okoliščine. Najpogostejši razlog nezadovoljstva sta občutek nemoči in prepričanje, da sta osebna sreča in uspeh odvisna od drugih. Ko gre za službo, ljudje pogosto verjamejo, da so za njihove slabe občutke krivi nadrejeni, sodelavci, podrejeni, poslovni partnerji, krivični plačni sistemi, razmere na trgu, zakonodaja ali politika. Ker nič od tega ne morejo spremeniti, kot bi želeli, postane  to vzrok stalnega nezadovoljstva, ki razjeda pripadnost podjetju, zmanjšuje storilnost ter neizogibno vodi v konflikte.


Kje je rešitev?

Rešitev je v prvi vrsti v spremembi odnosa, ki ga imajo zaposleni do sebe.

Rembrandt: The Nightwatch


Vaši zaposleni morajo spoznati, da niso žrtve zunanjih okoliščin, tudi takrat ne, ko gre za njihovo zaposlitev in delovno mesto. Ko bodo razumeli, da sami, pa čeprav največkrat nezavedno, v največji meri ustvarjajo izkušnje, s katerimi se soočajo, potem bodo znali drugače pogledati nase in na vlogo, ki jo imajo v vašem podjetju. Spoznali bodo, da je njihov osebni občutek uspeha odvisen od njih in ne od  nadrejenih ali drugih razmer v podjetju . Naučili se bodo, kako so ne glede na okoliščine lahko uspešni. Odpadli bodo razlogi za občutke ogroženosti in potrebo po nasprotovanju, s čimer so se doslej, pogosto nezavedno, branili. Na svojem delovnem mestu bodo našli nove priložnosti zase, s tem pa bo tudi njihova zavzetost za poslovne rezultate podjetja neprimerno večja.


Da bi vaši zaposleni lahko spremenili svoj odnos do sebe, potrebujejo novo razumevanje in znanje o življenju.

Tega jim lahko zagotovite s programom IzaQ Poslovni v obliki delavnic ali motivacijskih predavanj.

Kaj odlikuje najboljše


 

Ugotovitve projekta Zlata nit (Objavljeno v Reviji Podjetnik, maj 2009) so pokazale, da je za najboljše slovenske delodajalce značilno:

  • da si predvsem prizadevajo za ustvarjanje delovnega okolja, ki zaposlenim omogoča samoaktualizacijo;
  • da skrbijo za občutek uspeha in zadovoljstva zaposlenih;
  • da se osebno  zavzemajo za razvoj zaposlenih in
  • da imajo posluh za druga področja življenja zaposlenih.

Bodite tudi vi eden od njih. Poskrbite za zadovoljstvo svojih zaposlenih. S tem boste razbremenili sebe in hkrati storili največ za uspešnost podjetja.

Podrobnejši način izvedbe in cena sta stvar medsebojnega dogovora. Prosimo vas, da nas kontaktirate na External link opens in new tab or windowmateja.kunc@ izaq.si, ali pokličete na GSM 051/422-444, Mateja Kunc, motivacijska trenerka in menedžerka.


 

S programom IzaQ Poslovni bomo dvignili samozadovoljstvo vaših zaposlenih. To je najzanesljivejši ključ do povečanja poslovnega uspeha podjetja.

 

Več o metodi IzaQ >>>

Na vrh strani