Dve astrologiji - dva različna pristopaŠtevilni zahodni astrologi se pri razlagi natalne karte bolj osredotočajo na psihološko analizo človeka in manj na predvidevanje možnih posledic njegovega delovanja.
V tradicionalni indijski kulturi je bilo zaupanje v razlagalce Djotiša tako veliko, da so ljudje brez vprašanj  sprejemali njihove nasvete. Zato so se indijski vedski astrologi na svetovanjih bolj kot razlagi posameznikovega psihološkega profila, posvečali predvidevanju možnih dogodkov v prihodnosti in razlagi preventivnih ukrepov, s katerimi človek lahko vpliva na posledice svojega preteklega delovanja.
Danes je Djotiš vse bolj prisoten tudi v zahodnem svetu, ki je vajen življenje dojemati na analitičen način, skozi spoznanja znanosti. Zahodni človek potrebuje umsko utemeljene odgovore na svoja vprašanja, da bi jih lahko sprejel za svojo resnico. Ko si zna razložiti, kako njegovo notranje doživljanje sebe in sveta vpliva na njegovo življenje, lažje razume, da lahko s spremembo samega sebe spremeni tudi svojo prihodnost.
Zato sodobni Djotiš danes ponuja celovit pristop k človeku, ki vključuje:
  • razdelano psihološko analizo,
  • razlago o tem, kakšna bi lahko bila posameznikova prihodnost in
  • znanje, s katerim si posameznik lahko sam izbira svojo prihodnost.


Dve astrologiji – dve sliki neba


Slika neba, ki se uporablja v Djotišu ni enaka sliki neba, ki je izhodišče za Zahodno astrologijo. Djotiš uporablja sideralni zodiak, ki temelji na položaju zvezd, Zahodna astrologija pa uporablja sezonski ali tropski zodiak, ki temelji na točki pomladanskega enakonočja.

V obeh astrologijah, tako v Indijski kot v Zahodni, se zodiak začenja s prvo stopinjo Ovna in konča z zadnjo stopinjo Rib. Nista pa si astrologiji enotni glede tega, kako določiti prvo stopinjo Ovna. V sideralnem zodiaku Indijske astrologije se začetek zodiaka, torej prva stopinja Ovna, dejansko ujema s prvo stopinjo astronomskega ozvezdja Ovna. V tropskem zodiaku Zahodne astrologije je prva stopinja Ovna določena s točko, v kateri je Sonce na dan pomladanskega enakonočja. 

Sonce pa na prvi pomladanski dan, glede na zvezde stalnice, ni vsako leto na istem mestu. Zaradi počasnega vrtenja nagnjene Zemljine osi (t.i. precesije), točka pomladanskega enakonočja počasi drsi nazaj; na leto približno za 50 kotnih sekund. V enem letu ta razlika zares ni velika.  V dveh tisočletjih, odkar obstaja Zahodna astrologija, pa ni več nepomembna, saj znaša že 24 stopinj. To pa z drugimi besedami pomeni, da Sonce na dan pomladanskega enakonočja, ki predstavlja prvo stopinjo Ovna v tropskem zodiaku Zahodne astrologije, v resnici ni v astronomskem ozvezdju Ovna, pač pa šele na začetku Rib. Zato bo Sonce v natalni karti Indijske astrologije v primerjavi z Zahodno astrologijo pomaknjeno za eno astrološko znamenje nazaj, razen v primeru, če ste rojeni okvirno med 15. in 20. v mesecu. Razprava o tem, kakšne posledice bi ta razlika lahko imela za vrednost tolmačenj Zahodne astrologije, presega okvir te strani.

Dve astrologiji – dva različna astrološka znaka


Zahodna astrologija za vaše osebno astrološko znamenje vzame znamenje, v katerem je Sonce v trenutku vašega rojstva.
Djotiš na drugi strani pa ljudi ne razvršča v skupine glede na znak, v katerem je Sonce. Vloga osebnega astrološkega znaka v Djotišu pripada znamenju, ki je bilo
v trenutku vašega rojstva na vzhodnem obzorju , t.i. ascendentu.

Prijavite se na osebni djotiš posvet. Kliknite tu.

Vas zanima šola Djotiša? Več o šoli>>>

Vas zanima, kako deluje Zakon karme? Poglejte tu.

Ime Indijske astrologije izgovarjamo "džjotiš", piše pa se v različnih jezikih različno: Jyotish, Djotiš, Djotish, Džotiš, Jotiš ali Đjotiš. Poznana pa je tudi pod izrazom Vedska astrologija.