Šola Djotiša in življenjeslovja je priložnost za vse, ki želite razumeti sebe, sprejemati druge, dojeti bistvo življenja in polno živeti. Toplo vabljeni, da se pridružite že 20. generaciji naših študentov, ki bodo s študijem začeli 29.septembra 2023. 


Vsako obdobje prinaša nove priložnosti in za vsako težavo obstaja rešitev. Poznavanje Djotiša in razumevanje življenjeslovja je preverjeno učinkovita kombinacija znanja, da uresničite svoje cilje in rešite svoje težave.


Zakaj je študij Djotiša in življenjeslovja tako edinstven?

Ker z njim dobite znanje, ki ga nikjer drugje ne poučujejo, čeprav je ključno za ustvarjalno, izpolnjeno, osmišljeno in uspešno življenje, brez negotovosti, razočaranja, stisk in trpljenja, ki se jim s tem znanjem  da ogniti.
Predstavljajte si, kako bi bilo, če bi šli na potovanje brez zanesljivih podatkov o poti in cilju, brez zemljevida ali navigacije in brez informacij glede vremena. Danes je za večino nas to skoraj nepredstavljivo. Ker vemo, da so nam vse potrebne informacije kadarkoli na voljo, se z njimi pravočasno opremimo, da bo potovanje čim bolj prijetno, brez nevšečnosti, ki bi nas sicer lahko doletele. Kaj pa, ko gre za naše najpomembnejše potovanje - potovanje skozi lastno življenje? Ali smo tu tudi podprti s potrebnimi informacijami, da bi lahko zanesljivo krmarili v zamišljeni smeri, na načrtovan način, ne pa živeli na slepo, prepuščeni naključjem? Mislim, da ne, kajti sicer v življenju ne bi doživljali toliko negotovosti, razočaranja, stisk in trpljenja. Žalostno pri tem je, da so nam vse potrebne informacije  že davno na voljo, da so vsem dostopne, a si z njimi ne znamo pomagati. Ne uporabljamo jih, ker o njih preprosto premalo vemo. Govorim o življenjskih napotkih, ki jih dobimo z Djotišem in življenjeslovjem.  Djotiš nam na preprost, a izjemno celovit  način razkriva izhodiščne osebnostne lastnosti in danosti na posameznih življenjskih področjih. Pri tem uporablja simbolne pomene, ki jih pripisuje planetom in njihovim položajem ter nebesnim znamenjem. Z življenjeslovjem pa dobimo znanje, kako izhodiščne danosti čim bolj razvijati v naše  dobro.

 

Kako si s poznavanjem Djotiša in življenjeslovja lahko pomagamo v življenju?

Študij omogoča razumevanje:

  • naše izhodiščne psihološke naravnanosti,
  • naših izhodiščnih okoliščin na vseh ključnih področjih življenja in najpomembnejše,
  • razkriva, kdaj se bo najmočneje izrazila katera od naših karakternih lastnosti ter na katero področje življenja bo imela največji vpliv. 

               S študijem Djotiša in življenjeslovja dobimo sliko naših izhodiščnih karakternih prednosti in slabosti. Vidimo lahko, katera prepričanja in odzive je smiselno spremeniti, še predno zaradi njih zaidemo v težave. Pokaže nam, kakšna je naša samopodoba, kako je z našo samozavestjo in našim nastopom v družbi, kako je naravnan naš um, skozi kakšne oči gledamo na svet okoli sebe, koliko je v nas poguma, ali se znamo učinkovito postaviti zase, kakšen je  vpliv drugih na nas in naš občutek za druge, koliko je v nas podjetnosti, kako je z našimi komunikacijskimi sposobnostmi, koliko je v nas optimizma in sposobnosti za rast, kako je z našo vztrajnostjo, koliko odgovornosti prenesemo, kakšne so naše organizacijske sposobnosti, kako močno smo vpeti v posvetno življenje, ali si znamo zagotoviti notranji mir, … O svojem značaju pogosto zmotno razmišljamo kot o danosti, ki smo jo dobili ob rojstvu in nas bo spremljala vse življenje. A to ne drži. Vsi vemo, da z leti skozi izkušnje spreminjamo pogled na stvari in sčasoma na marsikaj gledamo popolnoma drugače kot nekoč. Ko spreminjamo svoje poglede, spreminjamo svoj značaj. Tega procesa ne moremo ustaviti, pač pa je od nas odvisno, ali bomo pustili, da se nam značaj spreminja spontano ali ga bomo spreminjali zavestno. Veliko lažje se bomo zavestno spreminjali, ko bomo z Djotišem pridobili razpoložljive informacije o svojih izhodiščnih karakternih danostih, z življenjeslovjem pa znanje, kako lahko z vplivom, ki ga imajo naše misli na čustva, zavestno preoblikujemo svoje izhodiščne osebnostne lastnosti.

               Djotiš nam razkriva tudi sliko izhodiščnih situacij na vseh pomembnejših področjih življenja. Življenje ob rojstvu namreč ni nepopisan list, ampak nadaljevanje neskončnega cikličnega procesa, v katerem se prepletajo konkretne življenjske situacije in naši odzivi nanje. Naš današnji odziv je posledica včerajšnje situacije in hkrati vzrok  vsemu, kar bomo doživljali jutri. Z Djotišem nam je na voljo nekakšna matrika zatečenega stanja o tem, katere okoliščine bodo imele največji vpliv na nas, kakšne so izhodiščne možnosti glede imetja, kako je zastavljeno naše življenje, ko gre za vrstnike, mamo, družino, prednike, otroke, šolanje, tekmece, partnerstva, očeta, učitelje, vzornike, kariero, prijatelje, na katerih področjih bomo želeli imeti nadzor in kaj spustiti iz življenja. Povedano drugače: z Djotišem nam je na voljo slika naših izhodiščnih   možnosti, z življenjeslovjem pa znanje, s katerim jih lahko polno izkoristimo oziroma se pravočasno posvetimo tistim področjem, kjer bi nas nadaljevanje v utečeni smeri lahko spravilo v težave. 

               In končno: z Djotišem dobimo zelo zanesljivo časovnico, ki nam za celotno življenje pokaže, kdaj bo neko področje posebej izpostavljeno in kakšna bo naša izhodiščna naravnanost do tega področja. Tako kot v naravi se tudi v naših  osebnih življenjih v nevidnem ciklu izmenjujejo določena obdobja. Po naravi so si zelo različna, a so hkrati tudi predvidljiva. Za vsako od njih lahko v naprej vemo, kdaj bo prišlo, na katero področje življenja bo najbolj vplivalo, kaj nam bo takrat največ pomenilo in kako bi se zaradi svojih izhodiščnih značajskih potez ob tem lahko počutili. Ko z Djotišem spoznamo naravo obdobja, ki prihaja v naše življenje, ko vemo, kdaj bo prišlo in za kako dolgo ter ko lahko z razumevanjem življenjeslovja kadarkoli zavestno spreminjamo svoja stara prepričanja in utečene odzive, se lahko na vsako prihajajoče obdobje ustrezno pripravimo in ne glede na naravo obdobja vedno zanesljivo krmarimo skozi življenje.


Komu je šola Djotiša in življenjeslovja namenjena?

  • vsem, ki bi radi razumeli sebe, ker ste se odločili, da boste imeli od svojega življenja kar največ;
  • vsem, ki že poznate duhovno teorijo o življenju, potrebujete pa pomoč, da bi jo znali v praksi živeti;
  • vsem, ki kot profesionalni svetovalci, kadrovniki, terapevti, zdravitelji ali trenerji delate z ljudmi oziroma si to želite početi.

Šola Djotiša in življenjeslovja je priložnost za vse, ki želite imeti nadzor in izbiro v življenju. Poznavanje Djotiša in življenjeslovja je tudi odlična poklicna priložnost. Z intenzivnim programom in sodobnim pristopom se že v dveh letih usposobite za samostojnega Djotiš svetovalca in svetovalca s področja življenjeslovja. Nenazadnje pa je študij izjemna dodana vrednost za vse, ki  se poklicno kot terapevti ali trenerji ukvarjate z ljudmi oziroma ste poslovno odgovorni za področje človeških virov.

Djotiša in življenjeslovja se lahko nauči vsak, ne glede na izobrazbo ali starost. Zaradi zadovoljstva naših dosedanjih generacij študentov vam lahko zagotovimo, da je investicija v naš študij naložba, ki se vam bo bogato povrnila. Pridružite se nam.

External link opens in new tab or window

Uporaba Djotiša in življenjeslovja povečuje možnost svobodne izbire!

Življenje ima v vsakem trenutku neko smer, ki jo je z Djotišem možno predvideti. Kam nas vodi, je odvisno od vsega, kar smo doslej počeli. Tistega, kar se je že zgodilo, ne moremo več spremeniti, lahko pa pomembno vplivamo na prihodnost. Življenjeslovje nas uči, da je naša prihodnost neposredno odvisna od tega, kako se bomo odzvali v položaju, v katerem smo, in kakšen pomen bomo pripisali situaciji, ki jo doživljamo. Naš zdajšnji odziv bo pomembno oblikoval našo prihodnost. Res je, da so stvari, ki so določene že z rojstvom. Določeno je, katero področje življenja bo aktivno v posameznem obdobju in kako bomo v izhodišču nanj naravnani. Medtem ko področja in obdobja ne moremo spreminjati, svojo naravnanost lahko. Naravnanost je tisto, kar pri različnih ljudeh ustvarja zelo različne izkušnje na istem področju življenja. Če poskrbimo za svojo naravnanost, poskrbimo za vrsto izkušnje, ki jo bomo doživeli. Izkušnje pa so edino, kar zares šteje v življenju. S poznavanjem Djotiša in življenjeslovja spoznamo, zakaj življenje ni niti pravično niti krivično, ampak je nepristransko in predvidljivo.

Šola Djotiša in življenjeslovja je šola za srečno življenje.

Šola Djotiša in življenjeslovja v izvedbi inštituta IzaQ je hkrati učenje Djotiša in šola za srečno življenje. Znanje, ki ga ponujamo, povezuje starodavno vedsko modrost z dognanji sodobnih ved, ki preučujejo človeka. Na preprost in razumljiv način povezujemo duhovni pogled na življenje, ki temelji na razumevanju njegovih večnih zakonitosti, s spoznanji o vzrokih za naša različna čustvena stanja in odzivanja. Da takšen pogled ustreza dejanskemu dogajanju, so danes začele potrjevati tudi sodobne znanstvene vede, še zlasti najnovejše veje fizike in biologije.  


Kako poteka šolanje?

Program ima štiri module in traja dve leti. Študij je organiziran kot kombinacija predavanj na daljavo in srečanj v živo. Vsak petek vam bomo na vaš elektronski naslov posredovali  zvočno posneto predavanje in njegov pisni zapis. V živo se bomo srečevali na predavanjih enkrat na mesec, ob sobotah, od 9. do 14. ure v Ljubljani. Dodatno k sobotnim predavanjem bodo organizirane tudi praktične vaje, med tednom, vsak drugi teden, od 18. do 20.30 ure. Vaje bodo potekale v dveh skupinah. Za tiste, ki vam ustrezajo srečanja v živo, bodo ob torkih, za ostale pa bodo ob ponedeljkih na zoom-u. Sobotna srečanja bom vodila Mateja Kunc, vaje med tednom pa moji asistentki, Mirjam Zalar Ribič in Mojca Semprimožnik. Skupaj je v okviru vsakega modula šestnajst posnetih predavanj s pripadajočo študijsko literaturo, štiri sobotna predavanja v živo in osem praktičnih vaj. Sobotna predavanja so namenjena poglobljenemu razumevanju življenja in njegovih zakonitosti, o katerih govori življenjeslovje ter uporabi Djotiša v konkretnih življenjskih situacijah. Vaje med tednom pa so predvsem namenjene utrjevanju snovi. Srečanja v živo potekajo v Ljubljani v prostorih Biotehničnega izobraževalnega centra, na Ižanski 10. 

V šolo se lahko prijavite takoj.

External link opens in new tab or window

Pričetek in urnik študija za 20. generacijo

Študij za 20. generacijo študentov se bo pričel 29.septembra 2023. Sobotna srečanja prvega modula bodo 7. oktobra, 11. novembra, 9. decembra in 13. januarja. Tedenske vaje se bodo začele 9. oziroma 10. oktobra in se nadaljevale vsaka dva tedna. Urnik srečanj za višje module bo objavljen sproti. V šolo se lahko vpišete kadarkoli do zasedbe prostih mest.


Višina šolnine:

Šolnina za posamezni modul je 895 €. Prijava je veljavna, ko je vplačana akontacija v višini 195 Eur. Šolnina pokriva šestnajst zvočno posnetih predavanj, strokovno literaturo, štiri sobotna predavanja v živo in osem vaj med tednom. Ob koncu četrtega modula je organizirana priprava na zaključni izpit. Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Na pisnem delu se preverja teoretično znanje kandidata. Na ustnem pa kandidat pred tričlansko komisijo interpretira natalno karto. Študentje, ki končajo dveletni program in uspešno opravijo zaključni izpit, pridobijo Diplomo Inštituta IzaQ za študij Djotiša in življenjeslovja.

Prispevek za pripravo ter organizacijo in izvedbo zaključnega izpita je 95 €.


Informativno srečanje

Pred pričetkom študija bo organizirano brezplačno predavanje o djotišu, zakonitostih življenja in študiju. Predavanje, ki bo potekalo na zoom-u, bo predvidoma v četrtek, 21. septembra 2023, ob 18.30 uri. Predavala bom Mateja Kunc. Toplo vabljeni! 


"Draga Mateja,
predavanja v tvoji šoli Djotiša so bila zame moj priročnik za življenje. Djotiš sem spoznavala že prej, pri drugih učiteljih in v drugih šolah. Od vsakega sem nekaj dobila, vendar ne tisto, kar sem najbolj iskala. Želela sem razumeti, zakaj se mi dogajajo stvari, zaradi katerih trpim in si jih nisem zaslužila. K tebi me je pripeljala tvoja osebna zgodba, ki sem jo prebrala na tvoji spletni strani. Tudi jaz verjamem v svobodno voljo, zato me mistične razlage niso mogle prepričati. Iskala sem orodje, ki bi mi pomagalo odkriti, kako lahko danes lepo živim, ne pa, kako bi se morala žrtvovati, da bi bilo naslednje življenje lažje. Pri tebi sem dobila, kar sem iskala. Tvoje izjemno razumevanje življenja in njegovih zakonov in tvoj pristop, ko si nam govorila, da znanje, s katerim si ne moremo pomagati tukaj in zdaj, nima prave vrednosti, je tudi meni končno odprlo oči. Hvala ti za neprecenljivo pomoč." Tina S., Maribor


Preberite si ostala mnenja udeležencev Šole Djotiša v organizaciji Inštituta IzaQ.External link opens in new tab or windowExternal link opens in new tab or window


100% garancija zadovoljstva!

Program šole smo pripravili z veliko ljubezni in neomajnega zaupanja v vrednost znanja, ki ga želimo prenašati dalje ter z globokim spoštovanjem do vas, ki ste pripravljeni investirati svoj čas in denar, da bi lahko bili tudi sami nosilci tega znanja. V svoje delo trdno verjamemo. Hkrati pa razumemo, da se kljub dobri volji in poštenim namenom na obeh straneh, lahko zgodi, da morda študija ne bi mogli ali želeli nadaljevati. Zato vas želimo po svojih možnostih razbremeniti kakršnegakoli občutka negotovosti. Ocenjujemo, da boste po prvem mesecu študija lažje dokončno vedeli, ali ste se pravilno odločili. Če bi si morda premislili, lahko to v okviru prvega meseca študija storite popolnoma brez stroškov za vas. Vplačani znesek vam bomo brez vprašanj vrnili. Če pa bi študij želeli prekiniti kadarkoli kasneje, pa boste poravnali le sorazmerni del šolnine,  glede na predavanja, ki ste jih prejeli. Razliko za neizkoriščeni del pa vam bomo vrnili.

Kdaj in kako se lahko prijavite?

Prijavite se lahko s prijavnico, elektronsko na External link opens in new tab or windowmateja.kunc@IzaQ.si ali na GSM: 051/422-444. Vpis je možen takoj, do zasedbe prostih mest. Ob prijavi boste prejeli račun za plačilo akontacije v višini 195 Eur, ki se upošteva pri šolnini prvega modula. Vse module lahko plačate v obrokih do zaključka modula.


Vsako obdobje prinaša nove priložnosti in za vsako težavo obstaja rešitev. Znanje, ki ga boste dobili s študijem djotiša in življenjeslovja je vaše zagotovilo, da boste znali živeti najboljšo različico sebe in življenja. Z vsem, kar mislim, da po tridesetih letih raziskovanja vem o življenju, stojim za tem, da odločitve za študij ne boste obžalovali.
Toplo vabljeni!


External link opens in new tab or windowGanesh, zaščitnik Djotiša

Vas zanima, v čem se Djotiš razlikuje od Zahodne astrologije? Preberite tu