Šola Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ je priložnost za vse, ki želite razumeti sebe, sprejemati druge, dojeti bistvo življenja in polno živeti.
Toplo vabljen, da se pridružite že 18. generaciji naših študentov, ki bo s študijem začela septembra 2021. Če ne želite čakati do prihodnjega leta, pa se še vedno lahko pridružite skupini, ki je s študijem pričela pred kratkim.


Za vsako težavo obstaja rešitev in vsako obdobje prinaša nove priložnosti. S poznavanjem Djotiša in z razumevanjem življenja, ki vam ga da svetovalna metoda IzaQ, boste znali uresničiti svoje cilje in najti rešitve za svoje težave.


Zakaj je študij Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ tako edinstven?


Predstavljajte si, kako bi bilo, če bi šli na potovanje brez zanesljivih podatkov o poti in cilju, brez zemljevida ali navigacije in brez informacij glede vremena. Danes je za večino nas to skoraj nepredstavljivo. Ker vemo, da so nam vse potrebne informacije kadarkoli na voljo, se z njimi pravočasno opremimo, da bo potovanje čim bolj prijetno, brez nevšečnosti, ki bi nas sicer lahko doletele. Kaj pa, ko gre za naše najpomembnejše potovanje - potovanje skozi lastno življenje? Ali smo tu tudi podprti s potrebnimi informacijami, da bi lahko zanesljivo krmarili v zamišljeni smeri, na načrtovan način, ne pa živeli na slepo, prepuščeni naključjem? Mislim, da ne, kajti sicer v življenju ne bi doživljali toliko negotovosti, razočaranja, stisk in trpljenja. Žalostno pri tem je, da so nam vse potrebne informacije  že davno na voljo, da so vsem dostopne, a si z njimi ne znamo pomagati. Ne uporabljamo jih, ker o njih preprosto premalo vemo. Govorim o življenjskih napotkih, ki jih dobimo z Djotišem, Vedsko psihologijo in svetovalno metodo IzaQ.  Djotiš in Vedska psihologija nam na preprost, a izjemno celovit  način razkrivata izhodiščne osebnostne lastnosti in danosti na posameznih življenjskih področjih. Pri tem uporabljata simbolne pomene, ki jih pripisujeta planetom in njihovim položajem ter nebesnim znamenjem. Svetovalna metoda IzaQ pa nam daje znanje, kako izhodiščne danosti čim bolj razvijati v naše  dobro.

 

Kako si s poznavanjem Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ lahko pomagamo v življenju?

Študij nam da:

  • sliko naše izhodiščne psihološke naravnanosti,
  • sliko naše izhodiščne situacije na vseh pomembnejših področjih življenja in najpomembnejše,
  • podatke o tem, kdaj se bo najmočneje izrazila katera od naših karakternih lastnosti ter na katero področje življenja bo imela največji vpliv. 

               S študijem Djotiša, Vedske psihologije in metode IzaQ pridobimo sliko naših izhodiščnih karakternih prednosti in slabosti. Vidimo lahko, katera prepričanja in odzive je smiselno spremeniti, še predno zaradi njih zaidemo v težave. Pokaže nam, kakšna je naša samopodoba, kako je z našo samozavestjo in našim nastopom v družbi, kako je naravnan naš um, skozi kakšne oči gledamo na svet okoli sebe, koliko je v nas poguma, ali se znamo učinkovito postaviti zase, kakšen je  vpliv drugih na nas in naš občutek za druge, koliko je v nas podjetnosti, kako je z našimi komunikacijskimi sposobnostmi, koliko je v nas optimizma in sposobnosti za rast, kako je z našo vztrajnostjo, koliko odgovornosti prenesemo, kakšne so naše organizacijske sposobnosti, kako močno smo vpeti v posvetno življenje, ali si znamo zagotoviti notranji mir, … O svojem značaju pogosto zmotno razmišljamo kot o danosti, ki smo jo dobili ob rojstvu in nas bo spremljala vse življenje. A to ne drži. Vsi vemo, da z leti skozi izkušnje spreminjamo pogled na stvari in sčasoma na marsikaj gledamo popolnoma drugače kot nekoč. Ko spreminjamo svoje poglede, spreminjamo svoj značaj. Tega procesa ne moremo ustaviti, pač pa je od nas odvisno, ali bomo pustili, da se nam značaj spreminja spontano ali ga bomo spreminjali zavestno. Veliko lažje se bomo zavestno spreminjali, ko bomo z Djotišem pridobili razpoložljive informacije o svojih izhodiščnih karakternih danostih, z metodo IzaQ pa znanje, kako z vplivom, ki ga imajo naše misli na čustva, oblikovati svoje osebnostne lastnosti.

               Djotiš nam razkriva tudi sliko izhodiščnih situacij na vseh pomembnejših področjih življenja. Življenje ob rojstvu namreč ni nepopisan list, ampak nadaljevanje neskončnega cikličnega procesa, v katerem se prepletajo konkretne življenjske situacije in naši odzivi nanje. Naš današnji odziv je posledica včerajšnje situacije in hkrati vzrok  vsemu, kar bomo doživljali jutri. Z Djotišem nam je na voljo nekakšna matrika zatečenega stanja o tem, katere okoliščine bodo imele največji vpliv na nas, kakšne so izhodiščne možnosti glede imetja, kako je zastavljeno naše življenje, ko gre za vrstnike, mamo, družino, prednike, otroke, šolanje, tekmece, partnerstva, očeta, učitelje, vzornike, kariero, prijatelje, na katerih področjih bomo želeli imeti nadzor in kaj spustiti iz življenja. Povedano drugače: z Djotišem nam je na voljo slika naših izhodiščnih   možnosti, z metodo IzaQ pa znanje, s katerim jih lahko polno izkoristimo oziroma se pravočasno posvetimo tistim področjem, kjer bi nas nadaljevanje v utečeni smeri lahko spravilo v težave. 

               In končno: z Djotišem dobimo zelo zanesljivo časovnico, ki nam za celotno življenje pokaže, kdaj bo neko področje posebej izpostavljeno in kakšna bo naša izhodiščna naravnanost do tega področja. Tako kot v naravi se tudi v naših  osebnih življenjih v nevidnem ciklu izmenjujejo določena obdobja. Po naravi so si zelo različna, a so hkrati tudi predvidljiva. Za vsako od njih lahko v naprej vemo, kdaj bo prišlo, na katero področje življenja bo najbolj vplivalo, kaj nam bo takrat največ pomenilo in kako bi se zaradi svojih izhodiščnih značajskih potez ob tem lahko počutili. Ko z Djotišem spoznamo naravo obdobja, ki prihaja v naše življenje, ko vemo, kdaj bo prišlo in za kako dolgo ter ko lahko z metodo IzaQ kadarkoli zavestno spreminjamo svoja stara prepričanja in utečene odzive, se lahko na vsako prihajajoče obdobje ustrezno pripravimo in ne glede na naravo obdobja vedno zanesljivo krmarimo skozi življenje.


Komu je šola Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ namenjena?

  • vsem, ki bi radi razumeli sebe, ker ste se odločili, da boste imeli od svojega življenja kar največ;
  • vsem, ki že poznate duhovno teorijo o življenju, potrebujete pa pomoč, da bi jo znali v praksi živeti;
  • vsem, ki kot profesionalni svetovalci, terapevti, zdravitelji ali trenerji delate z ljudmi oziroma si to želite početi.

Šola Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ je priložnost za vse, ki želite imeti nadzor in izbiro v življenju. Poznavanje Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ pa je tudi izjemna poklicna priložnost. Z intenzivnim programom in sodobnim pristopom se že v dveh letih usposobite za samostojnega Djotiš svetovalca po metodi IzaQ. In še nekaj zelo pomembnega: Djotiša, Vedske psihologije in metode IzaQ se lahko nauči čisto vsak, ne glede na izobrazbo ali starost. Investicija v naš študij je naložba, ki se vam bo bogato povrnila. Pridružite se nam.


Uporaba Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ povečuje možnost svobodne izbire!


Življenje ima v vsakem trenutku neko smer, ki jo je z Djotišem možno predvideti. Kam nas vodi, je odvisno od vsega, kar smo doslej počeli. Tistega, kar se je že zgodilo, ne moremo več spremeniti, lahko pa pomembno vplivamo na prihodnost. Vedska psihologijea in svetovalna metoda IzaQ učita, da je naša prihodnost neposredno odvisna od tega, kako se bomo odzvali v položaju, v katerem smo, in kakšen pomen bomo pripisali situaciji, ki jo doživljamo. Naš zdajšnji odziv bo pomembno oblikoval našo prihodnost. Res je, da so stvari, ki so določene že z rojstvom. Določeno je, katero področje življenja bo aktivno v posameznem obdobju in kako bomo v izhodišču nanj naravnani. Medtem ko področja in obdobja ne moremo spreminjati, svojo naravnanost lahko. Naravnanost je tisto, kar pri različnih ljudeh ustvarja zelo različne izkušnje na istem področju življenja. Če poskrbimo za svojo naravnanost, poskrbimo za vrsto izkušnje, ki jo bomo doživeli. Izkušnje pa so edino, kar zares šteje v življenju. S poznavanjem Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ spoznamo, da življenje ni niti pravično niti krivično, ampak je nepristransko in predvidljivo.

Šola Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ je šola za srečno življenje.


Šola Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ v izvedbi inštituta IzaQ je hkrati učenje Djotiša in šola za srečno življenje. Znanje, ki ga ponujamo, povezuje starodavno vedsko modrost z dognanji sodobnih ved, ki preučujejo človeka. Na preprost in razumljiv način povezujemo duhovni pogled na življenje, ki temelji na razumevanju njegovih večnih zakonitosti, s spoznanji o vzrokih za naša različna čustvena stanja in odzivanja. Da takšen pogled ustreza dejanskemu dogajanju, so danes začele potrjevati tudi sodobne znanstvene vede. 


Kako poteka šolanje?


Program ima štiri module in traja dve leti. Študij je organiziran kot kombinacija predavanj na daljavo in srečanj v živo. Vsak petek vam bomo na vaš elektronski naslov posredovali  zvočno posneto predavanje in njegov pisni zapis. V živo se bomo srečevali na predavanjih enkrat na mesec, ob sobotah, od 9. do 14. ure v Ljubljani, dodatno pa še med tednom, vsak drugi teden, od 18. do 20.30 ure, ob torkih na vajah v živo Ljubljani, ob ponedeljkih pa na vajah preko ZOOM-a, za tiste, ki jim ta način bolj odgovarja. Sobotna srečanja bom vodila Mateja Kunc, vaje med tednom pa moji asistentki, Mirjam Zalar Ribič in Mojca Semprimožnik. Skupaj je v okviru vsakega modula šestnajst posnetih predavanj s pripadajočo študijsko literaturo, štiri sobotna srečanja in osem vaj med tednom. Srečanja v živo so namenjena poglobljenemu razumevanju življenja in njegovih zakonitosti, o katerih govori metoda IzaQ ter praktičnim vajam Djotiša na primerih iz življenja študentov, istočasno pa so priložnost za poglobitev snovi in razjasnitev morebitnih vprašanj. Srečanja v živo potekajo v Ljubljani v prostorih Biotehničnega izobraževalnega centra, na Ižanski 10. 

V šolo se lahko prijavite takoj.


Pričetek študija za 18. generacijo

Študij za 18. generacijo študentov se bo pričel 24. septembra 2021. V šolo se lahko vpišete kadarkoli do zasedbe prostih mest.


Višina šolnine:


Šolnina za posamezni modul je 795 €. Prijava je veljavna, ko je vplačana akontacija v višini 195 Eur. Šolnina pokriva šestnajst zvočno posnetih predavanj, strokovno literaturo, štiri sobotna predavanja v živo in osem vaj med tednom. Ob koncu četrtega modula je organizirana priprava na zaključni izpit. Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Na pisnem delu se preverja teoretično znanje kandidata. Na ustnem pa kandidat pred tričlansko komisijo interpretira natalno karto. Študentje, ki končajo dveletni program in uspešno opravijo zaključni izpit, pridobijo Diplomo Inštituta IzaQ za program Djotiša, Vedske psihologije in svetovalne metode IzaQ.

Prispevek za pripravo ter organizacijo in izvedbo zaključnega izpita je 95 €.


Informativno srečanje


Pred pričetkom študija bo organizirano brezplačno predavanje o djotišu, zakonitostih življenja in študiju. Predavanje bo predvidoma v ponedeljek, 20. septembra 2021, ob 18. uri, v prostorih BIC, na Ižanski 10, v Ljubljani. Toplo vabljeni! Predavala bom Mateja Kunc.


"Draga Mateja,
predavanja v tvoji šoli Djotiša so bila zame moj priročnik za življenje. Djotiš sem spoznavala že prej, pri drugih učiteljih in v drugih šolah. Od vsakega sem nekaj dobila, vendar ne tisto, kar sem najbolj iskala. Želela sem razumeti, zakaj se mi dogajajo stvari, zaradi katerih trpim in si jih nisem zaslužila. K tebi me je pripeljala tvoja osebna zgodba, ki sem jo prebrala na tvoji spletni strani. Tudi jaz verjamem v svobodno voljo, zato me mistične razlage niso mogle prepričati. Iskala sem orodje, ki bi mi pomagalo odkriti, kako lahko danes lepo živim, ne pa, kako bi se morala žrtvovati, da bi bilo naslednje življenje lažje. Pri tebi sem dobila, kar sem iskala. Tvoje izjemno razumevanje življenja in njegovih zakonov in tvoj pristop, ko si nam govorila, da znanje, s katerim si ne moremo pomagati tukaj in zdaj, nima prave vrednosti, je tudi meni končno odprlo oči. Hvala ti za neprecenljivo pomoč." Tina S., Maribor


Preberite si ostala mnenja udeležencev Šole Djotiša v organizaciji Inštituta IzaQ.


100% garancija zadovoljstva!


Program šole smo pripravili z veliko ljubezni in spoštovanja, tako do znanja, ki ga želimo prenašati, kot do vas, ki ste pripravljeni investirati svoj čas in denar, da bi lahko bili tudi sami nosilci tega znanja. V svoje delo trdno verjamemo. Hkrati pa razumemo, da se kljub dobri volji in poštenim namenom na obeh straneh, lahko zgodi, da morda študija ne bi mogli ali želeli nadaljevati. Ocenjujemo, da boste po prvem mesecu študija lažje dokončno vedeli, ali ste se pravilno odločili. Če bi si morda premislili, lahko to v okviru prvega meseca študija storite popolnoma brez stroškov za vas. Vplačani znesek vam bomo brez vprašanj vrnili. Če pa bi študij želeli prekiniti kadarkoli kasneje, pa boste poravnali le sorazmerni del šolnine,  glede na predavanja, ki ste jih prejeli. Razliko za neizkoriščeni del pa vam bomo vrnili.

Kdaj in kako se lahko prijavite?


Prijavite se lahko s prijavnico, elektronsko na External link opens in new tab or windowmateja.kunc@IzaQ.si ali na GSM: 051/422-444. Vpis je možen takoj, do zasedbe prostih mest. Ob prijavi boste prejeli račun za plačilo akontacije v višini 195 Eur, ki se upošteva pri šolnini prvega modula. Vse module lahko plačate v obrokih do zaključka modula.


»V povezavi z Matejo in djotišem imam zelo veliko lepega za povedat, a bom na kratko strnila. Za djotiš in Matejo sem izvedela že veliko let nazaj. Odločitev, da grem k njej na svetovanje je zorela ves ta čas, ampak nikoli ni bil pravi trenutek. Kot rečejo, učitelj pride, ko je učenec pripravljen in tudi v mojem primeru je bilo tako. Moje prvo srečanje z njo ni bila šola djotiša in metode IzaQ, ampak Matejin 8-tedenski seminar IzaQ: ''S prepričanji ustvarjamo življenje''. Odločitev o obiskovanju tega seminarja je bila ena najboljših v mojem življenju. Skrivnost življenja se mi je začela odstirati plast za plastjo. Najpomembnejše takratno spoznanje je bilo, da smo sami odgovorni za svoje življenje in da smo mi sami tisti, ki ustvarjamo svoje življenje. Moram priznat, da je bilo to spoznanje kar naporno, ker tako ne moreš več nikogar krivit za svoje neuspehe in nezadovoljstvo, ampak veš, da so vsi odgovori skriti v tebi in si za vse odgovoren sam. To spoznanje je bilo eno najtežjih, ampak izjemno osvobajajoče. Življenje se je začelo sestavljati v celoto, kot sestavljanka iz puzlov. Naslednji korak je bila šola djotiša. To je bila nadgradnja, ki mi je dejansko spremenila življenje. Beseda djotiš pomeni 'svetloba' in dejansko v moje življenje je posvetila svetloba in mi osvetila vse kotičke mojega življenja, tudi tiste najbolj skrite. Odpadli so strahovi, kajti ko nisi več v temi, te ni strah.Tako lahko bolj polno živiš, saj je strah največji blokator v življenju. Z djotišem sem tako dobila orodje, ki mi omogoča vpogled v zemljevid življenja in na tak način lahko grem proti cilju brez odvečnih in nepotrebnih ovinkov in napora. In kot nam je Mateja večkrat ponovila je res, da se vse spremeni, ko spremenimo pogled na vse. Vse je odvisno od našega pogleda na situacije, mi jim damo pomen in težo.Poleg tega pa s tem orodjem pomagam tudi svojim najbližjim. Za konec bi še enkrat napisala, da je Mateja izjemna oseba, izjemna predavateljica, ženska z velikim srcem in ogromnooooo znanja, ki ga povezuje v smiselne koncepte in predaja svojim študentom. Kar je pa najpomembnejše, ona to znaje živi. Da nekaj VEŠ, pomeni da to ŽIVIŠ, do takrat je to samo teorija, ki še ni prišla v življenje. Moje življenje se je spremenilo in to tudi drugi opazijo. Mateja, hvala ker si. Rada te imam! Dunja V.P., Obrov

Preberite si ostala mnenja udeležencev šole.


Muhurta ali izbirna astrologija: Dobro  izbran začetek je vsaj pol uspeha


Vse v življenju ima svoj naravni ritem: so obdobja, ki so za določeno stvar ali aktivnost zelo ugodna in so obdobja, ki zaradi naravnih ritmov za isto stvar ali aktivnost niso ugodna.O tem nas ves čas uči narava s svojimi ritmi. Sredi decembra ne sadimo fižola ali presajamo cvetja. Enostavno vemo, da naravni ritem v tem času naravi narekuje počitek, zato bomo s sajenjem počakali do pomladi. Če na vsak način želimo saditi tudi decembra, moramo rastline dodatno zaščititi in jim z umetnimi pogoji omogočiti rast. Pa kljub temu bo kvaliteta pridelka precej bolj tvegana, kot če bi s sajenjem počakali na primernejši čas.


Ko gre za naše življenje, se naravnih zakonitosti običajno precej manj zavedamo. Vendar tudi tu velja, da bodo stvari  potekale dosti bolj uspešno, z manj stresa, če bosta njihov začetek in čas usklajena z naravnim ritmom, ki takšno aktivnost podpira. Še zlasti, ko gre za odločitve o pomembnih stvareh, kot so: poroka, načrtovanje družine, važne poslovne odločitve, zneskovno večji in pomembnejši nakupi ali prodaje, selitev, začetek gradnje hiše, daljša potovanja, medicinski posegi in terapije, itd. Karkoli počnemo, bo potekalo  bolj gladko, z manj napora in več veselja in bo dalo dosti boljše rezultate, če svoje početje vskladimo z naravnimi ritmi.


V Djotišu za izračunavanje dobrega časovnega obdobja znotraj razpoložljivih okvirov uporabljamo izbirno astrologijo Muhurto. Učenje Muhurte je vključeno v študij.


Ste vedeli, da je astrologijo pri svojem delu uporabljal tudi ustanovitelj moderne psihoanalize, Carl G.Jung? Več o tem lahko preberete tu.
Preberite si

podroben opis vsebine posameznega modula in se vpišite v šolo. Vljudno vabljeni.

"Veliko stvari v življenju me zanima, najbolj pa Življenje samo. Sem človek, ki se hitro navduši za neko stvar, sploh če pričakujem, da mi bo "to" pojasnilo od kje, kako, zakaj, s kakšnim namenom,...vprašanja s katerimi se prej ali slej sreča vsak, ampak vedno znova sem ugotovila, da imam kup argumentov, ki so me odvrnili od načrtovanega. Dokler nisem srečala Mateje in "njenega" Djotiša. Takrat pa sem spoznala, da v svojem življenju nočem več samo opazovati, ampak aktivno sodelovati in sprejeti zanj tudi odgovornost. Ob koncu študija ne samo, da je ni stvari, ki bi ji lahko oporekala, odpirajo se mi poti in razkrivajo stvari za katere lahko rečem: tako neverjetno pa vendar tako enostavno, logično in smiselno se vse odvija, samo VEDETI moramo. In ko enkrat vemo, potem lahko ukrepamo. Srečanje z Djotišem in predavateljico Matejo ter njeno energijo, je pečat, ki ti pusti sledi za vse življenje. Irma O., Kranj".

Preberite si ostala mnenja udeležencev šole.


Še niste prepričani? Morda bo odločitev lažja, če boste na osebnem primeru spoznali, kako Djotiš in svetovalna metoda IzaQ delujeta. V primeru, da se odločite za svetovanje in nato za vpis v šolo, vam bomo polovico zneska svetovanja odšteli od šolnine.

Ganesh, zaščitnik Djotiša

Vas zanima, v čem se Djotiš razlikuje od Zahodne astrologije? Preberite tu