Da bi lahko zares razumeli vedsko Indijsko astrologijo Djotiš, moramo poznati nauke, ki predstavljajo temelj vedskega  razumevanja sveta. Brez tega bi bila Vedska astrologija samo še ena od  »ologij«, ki jim ni uspelo najti smiselnega odgovora na življenska vprašanja.


Izraz »Veda« pomeni »vedenje, znanje«, nanaša pa se na poznavanje največjih univerzalnih resnic. Zapisi v Vedah so stari vsaj 6.000 let. Eden temeljnih Vedskih naukov govori o tem, da je vsak od nas individualni vidik Izvorne energije ali Boga. Vse kar obstaja, je izraz božanske igre (Lila), skozi katero Bog sam sebe spoznava  v procesu , ki mu pravimo Življenje. Šele utelešeno bitje v omejenem materialnem svetu ima priložnost, da samo sebe izkusi, da izkustveno spozna, kdo v resnici je. Vse trpljenje sveta je posledica naše iluzije, da smo ločeni od Izvorne energije. Iluzijo o navidezni ločenosti od Stvarnika, Vede poimenujejo z izrazom Maya. Maya nas preslepi, da sebe doživljamo kot minljiva bitja, omejena v svojem umu in telesu, z večnim hrepenenjem po združitvi z neminljivo Izvorno energijo. Vsa naša iskanja in hrepenenja so v resnici le poskus, da bi postali to, kar smo že. Tudi če se tega ne zavedamo, smo individualni vidik Stvarnika, eno z Vsem, za vse večne čase.

Na podlagi tega globokega, temeljnega razumevanja sveta je starodavna Vedska civilizacija razvila osupljiva znanja, ki naj bi ljudem pomagala, da se osvobodijo slepila Maye. Najpomembnejša tri so: Ayurveda, Vedska
astrologija Djotiš in Yoga.

Ayurveda – Izraz Ayurveda pomeni » Znanost o življenju«. Gre za celovit pristop k ohranjanju zdravja in zdravljenju človeka na tradicionalni, naravni način. Ayurveda je znanost, ki se posveča predvsem materiji, imenovani Prakriti.

Vedska astrologija Djotiš – Vedska astrologija Djotiš je starodavna astrološka znanost, razložena v Vedah in na njih temelječih knjigah. Je znanost o Duhu, imenovanem Purusha in njegovem učinkovanju na materijo.

Yoga – Izraz Yoga pomeni »zveza«. Yoga je umetnost, ki sporočila Vedskih naukov izvaja v praksi. Ponuja različne tehnike, ki omogočajo spojitev naše individualne naravnanosti z našo kozmično naravo.

Biblija Vedske Astrologije je delo Brihat Parashara Hora Shastra. V njem je zapisan smisel in namen Vedske Astrologije. Posvečena je razkrivanju skrivnosti naše Karme, da bi se osvobodili spon iluzije o ločenosti ,s e rešili trpljenja, ki iz tega izhaja in se polno zavedali , kdo v resnici smo.


Želite izvedeti več o Karmi? Poglejte tu.

Ime vedske astrologije izgovarjamo "džjotiš", piše pa se v različnih jezikih različno: Jyotish, Djotiš, Djotish, Džotiš, Jotiš ali Đjotiš.


Na vrh strani