»Vse, kar obstaja, je del iste celote.  Vsak del vesolja je povezan z vsemi drugimi deli vesolja in za vse dele vesolja veljajo iste zakonitosti.«

 

Kot kaže, sta to trditvi, ki veljata tako v znanosti kot duhovnosti.

 

Znanost je do danes odkrila, da je bilo pred približno 13,5 milijardami let celotno vesolje stisnjeno na prostornino, manjšo od bucikine glave. Takrat so bili vsi delci vesolja zelo blizu in med seboj povezani. S širjenjem vesolja so se spremenile razdalje med delci, spremenile so se koncentracije različnih delcev na določenih območjih, kot tudi razmerja med »praznim prostorom« in masnimi delci. Ne glede na vse te spremembe, pa so povezave med deli vesolja ostale. Dokazuje jih dejstvo, da osnovni fizikalni zakoni veljajo v celotnem Univerzumu, ne glede na to, na kakšni velikostni skali in oddaljenosti jih opazujemo. Med najmanjšimi delci mikrokozmosa veljajo enake fizikalne zakonitosti kot veljajo za milijarde svetlobnih let oddaljene galaksije.


Na tem spoznanju temelji teorija holograma, ki jo pozna sodobna fizika. Zelo poenostavljeno povedano, teorija holograma pravi, da se v vsakem delčku celote odraža celota sama oziroma, da ima vsak delček lastnosti celote. Čimveč delčkov poznamo, bolj podrobna je naša slika o celoti.


Sodobna medicina nas uči, da tudi naše telo deluje po istem principu. Vsaka naša celica, čeprav mikroskopsko majhna,  ima v sebi  vse osnovne življenjske sisteme: lahko se odziva na dražljaje, presnavlja hrano, izloča nerabne produkte in ima zmožnost reprodukcije, rasti, gibanja in metabolizma.

 

Tudi starodavni Kitajci so razumeli, da je vse, kar obstaja , del neločljive celote in da so zakonitosti, ki veljajo tako za celoto kot za del. Na tem spoznanju so zasnovali Zakon jina in janga ter Teorijo petih elementov, ta dva pa predstavljata  temeljno izhodišče za Tradicionalno kitajsko medicino. Izkušen zdravnik tradicionalne kitajske medicine zna vaše zdravstveno stanje določiti na podlagi informacij, ki jih  pridobi s kateregakoli drugega dela telesa: očesne šarenice, uhlja, dlani, stopal, na podlagi telesnega pulza ali dihanja...

 

Kakršen je mikrokozmos, takšen je makrokozmos 

O tem govorijo tudi Vede. V njih je zapisano: Kakršen je mikrokozmos, takšen je makrokozmos; kakršen je individualni um, takšen je kozmični um; kakršno je individualno telo, takšno je kozmično telo.

 

Zaradi teh zakonitosti lahko deluje astrologija. Vedski rišiji ali modreci so bili odlični astronomi. Proučevali so planete našega osončja, njihovo gibanje in medsebojne odnose. Tistemu, kar se dogaja na nebu, so pripisali simbolne pomene, vzete iz človekovega življenja in razvili občudovanja vredno znanje o zakonitostih mikrokozmosa, t.j. o življenju človeka.

 

Ko v Vedski astrologiji Djotiš govorimo o planetih, torej ne gre za to, da bi imeli planeti konkreten vpliv na nas; vsaj ne takšnega, ki bi ga lahko pojasnjevali z delovanjem gravitacije ali drugih fizikalnih sil. Planeti imajo le simbolni pomen in odslikavajo posamezne vidike našega življenja. Gibanje planetov in odnosi, v katere planeti vstopajo, so znamenja, ki kažejo, kdaj in kako bo nekaj v našem življenju dejavnejše oziroma kdaj in zakaj ne.

 

Situacija na nebu nam lahko, na primer, razkrije kakšen bo posameznikov pogled na svet, kaj bo imel rad in česa ne, kakšna je verjetnost (večja ali manjša), da bo v življenju užival materialno obilje, kakšen bi lahko bil njegov zakon, ali mu bo služilo zdravje, če ne, na kakšne vrste bolezni lahko računa in kaj mu je storiti, da jih odvrne od sebe, vse o tem, kakšni bi lahko bili njegovi otroci, posel, osebni razvoj, itd.

 

Kakšno sliko o posamezniku nam bo razkrila njegova natalna karta, bo odvisno od njegove karmične dediščine, ki je posledica njegovega preteklega delovanja. Vsako,tudi na prvi pogled zelo neugodno karmično dediščin, je možno spremeniti, če se je zavedamo, jo sprejmemo in jo spreminjamo s premišljenim delovanjem in močjo svobodne volje.

Več o tem, zakaj Vedska astrologija Djotiš priznava zakon karme kot osnovni Univerzalni zakon in hkrati ne izključuje svobodne volje, lahko preberete tu.


Vas zanima šola Djotiša? Poglejte tu


Ime vedske astrologije izgovarjamo "džjotiš", piše pa se v različnih jezikih različno: Jyotish, Djotiš, Djotish, Džotiš, Jotiš ali Đjotiš.Na vrh strani